Výtvarný odbor

Prihláška k dispozícii TU

Charakteristika

Výtvarné umenie je oblasť umeleckej tvorby ako vizuálne (zrakové), ktorého základom je vnímateľné zobrazenie. Ide o vyjadrenie komplexného zážitku, predstavy, myšlienky či možnosti zobrazenia vizuálnej skutočnosti. Toto umenie sa rozvíja na ploche a v priestore a jeho základnými výrazovými prostriedkami sú: línia, tvar, farba. Výtvarné diela môžu byť plošné (maľba, kresba grafika, fotografia), alebo trojrozmerné (priestorové sochy, architektonické, umeleckoremeselné výrobky).

Cieľom výtvarného odboru je nenásilnou formou – hrou – naučiť deti výtvarný jazyk, rôzne výtvarné techniky pri práci s farbami, hmotou či iným materiálom. Popri tom ich priviesť k tomu, aby si osvojili výtvarné zručnosti, využili svoju fantáziu a hlavne začali samostatne tvoriť. Taktiež načrieť do kultúrneho dedičstva a ľudovej tvorby predchádzajúcich generácií a tak oživiť tradície minulosti. Je to návrat k ľudovým remeslám a práca s rôznym materiálom.

Techniky

  • šperkárstvo (korálikovanie)
  • tkanie (práca s vlnou, bavlneným materiálom, v podstate štopkanie vo veľkom)
  • makramé (uzlovanie)
  • drotárstvo (drôtovanie)
  • rezbárstvo (práca v dielni s drevom


Pri vyučovaní je dôležitá správna motivácia, individuálny prístup ku každému žiakovi a tiež spájanie teórie o technikách a dejinách umenia s praxou.

Formy štúdia

Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov (MŠ) alebo od 6 rokov (1.ročník ZŠ).

I. stupeň základného štúdia pre deti od 6 – 7 rokov, dĺžka štúdia je 8 rokov.

II. stupeň základného štúdia, dĺžka štúdia je 4 roky.

Rozšírené štúdium v II. stupni a štúdium pre dospelých.

Informácie o štúdiu podľa platných učebných osnov pre jednotlivé predmety vám radi podajú učitelia našej školy.

Bližšie informácie o predmetoch a osnovách nájdete TU