Prehľad udalostí

 • Plagát čoskoro

  Vianočný koncert v Janovej Lehote

  Miesto: Základná škola v Janovej Lehote

 • thumbnail

  Adventný koncert "VYŠLA HVIEZDA NAD BETLEHÉMOM"

  Miesto: Kostol sv. Martina v Hliníku nad Hronom

 • thumbnail

  BENEFIČNÝ KONCERT

  Miesto: Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom

  Výťažok z TOMBOLY a celej z benefície bude poskytnutý Občianskemu združeniu Svetielko nádeje - centru pomoci detskej onkológie v Banskej Bystrici.

 • thumbnail

  Koncert úcty k starším