Odbory

Hudobný

Tanečný

Výtvarný

Literárno-dramatický

Herecká prípravka

Tanečná prípravka

Detský spevácky zbor

4 pracoviská

17 predmetov

16 rokov skúseností

Rozvoj hudobného cítenia
v ranom detskom veku

Každé dieťa je od narodenia muzikálne. Deti, ktoré sú už odmalička
hudobne rozvíjané, dosahujú preukázateľne lepšie výsledky v neskoršom
procese učenia.
V programoch Hudobnej školy YAMAHA rozvíjame hudobnosť detí
prirodzenou a hravou formou, ktorá úzko súvisí s rozvojom celej osobnosti
dieťaťa.

Preškolské programy

pre deti od 4 mesiacov do 6 rokov

Inštrumentálne programy

od 6 rokov

Populárny spev

od 6 rokov

Napísali naši absolventi

V Súkromnej umeleckej škole sa mi veľmi dobre učilo. Rád som chodil na hodiny klavíra k vtedajšej p. riaditeľke Balážovej, ktorá mi odovzdala veľa užitočných informácii nielen o hudbe. Celková nálada v škole bola veľmi pozitívna, naplnená hudbou.

Matúš Sliacky

bývalý žiak školy - klavír

SZUŠ v Hliníku nad Hronom vo mne zanechala veľa pekných spomienok a zážitkov a samozrejme aj vedomostí a zručností. Najdôležitejšie však pre mňa je, že bola takým mojím odrazovým mostíkom na mojej ceste za umením, za čo som jej nesmierne vďačná.

Mária Knoppová

študuje na konzervátoriu v Banskej Bystrici

Dobrá škola by mala byť taká, kde sa žiaci neboja chodiť, ale práve naopak, budú sa tešiť, pretože tam bude zábava a vždy usmiati učitelia. Žiaci nemusia mať stres, keď sa zabudnú naučiť. A práve taká táto škola je!

Klaudia Rosenbergová

bývalá žiačka - keyboard