KOntaktujte Nás

Súkromná základná umelecká škola

Sídlo školy

Hliník nad Hronom
Jána Švermu 403/4
966 01

Telefón a e-mail

Phdr. Tatiana Ladiverová
(riaditeľka školy)

0907 483 183
szus.hlinik@gmail.com

Ekonómka školy
p. Ščepková
0904 519 231

Elokované pracoviská

Elokované pracovisko

Základná škola Vyhne
Vyhne č. 111
966 02

Elokované pracovisko

Komunitné centrum Žiar nad Hronom, Dr. Janského č. 9
965 01  

Elokované pracovisko

Základná škola Janova lehota
Janova Lehota č. 24
999 66