Súkromná základná umelecká škola

Hliník nad Hronom, Kamenárska č. 209 966 01

Zástupca riaditeľky školy:

Mgr. Peter Repiský

Telefón: 0903 647 131 E-mail: szus.hlinik@gmail.

Ekonómka školy:

Mgr. Mária Straková

Telefón: 0911 846 277

Elokovane pracoviská

 Základná škola Vyhne

Základná škola Vyhne
Vyhne č. 111
966 02

 KC Žiar nad Hronom

Komunitné centrum Žiar nad Hronom, Dr. Janského č. 9
965 01  

Základná škola Janova Lehota

Základná škola Janova lehota
Janova Lehota č. 24
999 66