Súkromná základná umelecká škola (ďalej len umelecká škola) vznikla z podnetu občanov Hliníka nad Hronom, ktorí dlho rokov predtým chceli mať v obci zriadenú umeleckú školu. Na základe petičnej listiny samotných občanov s cieľom zriadiť tento typ školy, bol vypracovaný projekt zriaďovateľkou školy PhDr. Tatianou Ladiverovou. Dňa 1. 9. 2004 vznikla nová škola – prvá súkromná základná umelecká škola v žiarsko – štiavnicko – žarnovickom regióne. Súkromná základná umelecká škola bola rozhodnutím Ministerstva
školstva Slovenskej republiky zaradená do siete škôl a školských zariadení. Prvou riaditeľkou školy sa stala Mgr. Eva Balážová, ktorá pôsobila v tejto funkcii osem rokov. Garantom školy sa stal bývalý rodák z obce Hliník nad Hronom, Prof. Peter Mikuláš, svetoznámy slovenský operný spevák, stály člen opernej scény Slovenského národného divadla v Bratislave a profesor na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Čo znamená slovo „súkromná“ v názve umeleckej školy?

Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom bola zaradená Ministerstvom školstva do siete škôl Slovenskej republiky.
Súkromná základná umelecká škola v Hliníku nad Hronom, aj keď má v názve „súkromná“ je neziskovou organizáciou, ktorá je zriadená za účelom nepodnikania – t.j. príjmy a výdavky sa vždy musia rovnať nule, tak ako aj na štátnej škole.