Nejde o daň naviac! Ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane nepôjde do štátneho rozpočtu, ale bude prevedená v prospech neziskovej organizácie – Neinvestičný fond Petra Mikuláša.

Kto založil fond?                                                                                                   

Neinvestičný fond  Petra Mikuláša bol založený svetoznámym slovenským operným spevákom Petrom Mikulášom, stálym členom Slovenského národného divadla v Bratislave, profesorom na  Vysokej škole múzických umení v Bratislave. 

Komu pomáhame?

Pomáhame talentovaným  deťom, ktoré študujú na Súkromnej základnej umeleckej škole v Hliníku nad Hronom. Skvalitňujeme ich vzdelávanie zakúpením učebných pomôcok a nástrojov. Zakúpili sme  hrnčiarsky kruh, 3 ks keyboardov, dataprojektor, stolíky pod PC, počítač pre skvalitnenie vyučovania Hudobnej náuky, žinienky pre tanečný odbor, ušitie oblečenia pre detský spevácky zbor, farebnú tlačiareň na tlačenie propagačných materiálov a učebných pomôcok, a pod.

Kto rozhoduje o prerozdelení finančnej výpomoci?                                                                                 

Za správnosť a objektívnosť prerozdelenia finančných výpomocí zodpovedá správna rada fondu. Postup krokov na poukázanie 2% dane z príjmu.

Pre zamestnanca:

  1.  Zamestnávateľ  Vám vystaví tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.
    1. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu dane (viď na druhej strane). Sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane Vám taktiež potvrdí zamestnávateľ.
    1. Obe tieto tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30. 04. 2022 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.
    1. Ak ste zamestnanec a nedá sa Vám doručiť tlačivo na daňový úrad, tak doneste Vyhlásenie o poukázaní podielu dane najneskôr do 29. 04. 2022 triednym učiteľom Vašich žiakov a vedenie školy zabezpečí doručenie Vyhlásenia na daňový úrad.

Pre živnostníka alebo právnickú osobu:

  • Ak ste živnostník alebo firma, tak v daňovom priznaní pre fyzické alebo právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane, kde vypíšete názov, adresu a IČO prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie doručíte do 31. 03. 2022 na daňový úrad.

Bližšie informácie o poukázaní 2 % z dane do Neinvestičného fondu Petra Mikuláša môžete získať  priamo na mobilnom čísle: 0903 647 131.

Pokiaľ chcete vyplniť tlačivo elektronicky na mobile nainštalujte si prosím aplikáciu s funkciou editovania .pdf ako napríklad WPS office (android).

ÚPRIMNE ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI DAROVAŤ 2% Z DANE PRÁVE NÁM!