place Kontakt

 Info

Ekonómka školy:

Tel. č. : 0911 846 277


Adresa

Súkromná základná umelecká škola
Hliník nad Hronom, Kamenárska č. 209
966 01

control_point_duplicate Elokované pracoviská

 Základná škola Vyhne

Základná škola Vyhne
Vyhne č. 111
966 02


 KC Žiar nad Hronom

Komunitné centrum
Žiar nad Hronom, Dr. Janského č. 9
965 01 
 

 Základná škola Janova Lehota

Základná škola Janova lehota
Janova Lehota č. 99
966 24