Výuka na SZUŠ sa bude uskutočňovať ONLINE t.j. DIŠTANČNOU FORMOU od 11.1. 2021 do odvolania.