Charakteristika

Zvládnuť hru na gitare je sen mnohých detí a dospelých. V Hudobnej škole Yamaha zvládnu záujemcovia v skupine rovnako talentovaných spoluhráčov skladby klasické aj piesne populárne, trampské a folkové.

Vedľa základov klasickej gitary sa naučia aj hru basovej linky, folkového pickingu a akordického sprievodu.

Dôraz sa kladie na zdokonaľovanie inštrumentálnej techniky, súhru, rozvoj hudobného cítenia a improvizáciu.

Súhrnné informácie

Odporúčaný vek:
od 6 rokov, dospelí bez obmedzenia

Počet v skupine:
4-6 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky, zvládnutie sprievodu piesní a hry
skladieb rôznych žánrov a štýlov, improvizácie, sluchové činnosti

Doba vzdelávania:
4-6 rokov

Učebný materiál:
publikácia „Veselo so šiestimi strunami“ so sprievodným CD a „Songbook“