od 12 rokov, dospelí bez obmedzenia

basgitara

Charakteristika

Kurz zoznamuje žiakov s najrozšírenejšími technikami hry na basgitaru. Dôraz sa kladie na zastúpenie všetkých žánrov populárnej
hudby a žiaci sú pripravovaní na hru v najrôznejších hudobných telesách. Frekventanti kurzu sa okrem interpretácie notových partitúr učia štruktúru akordov, sú vedení k samostatnému zvládnutiu basovej linky pre nové nezapísané skladby alebo príležitostné jamy a improvizácie.

Informácie

Počet v skupine:
3–4 žiaci

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
zvládnutie basovej linky a rôznych techník hry pravej ruky, improvizácie

Doba vzdelávania:
3 roky

Učebný materiál:
publikácia „Bass guitar“ so sprievodným CD