Spúšťame Elektronickú prihlášku

Milí rodičia budúcich prváčikov! Chcete, aby Váš syn/dcéra navštevoval základnú školu ale aj základnú umeleckú školu?Jedine 1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA v ŽIARI NAD HRONOM Vám okrem iného PONÚKA výuku HUDOBNEJ ŠKOLY YAMAHA a SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY „pod jednou...