Cieľom vyučovania je nadobúdanie zručností v oblasti hudobného umenia. No zároveň sa v duchu myšlienky, že hudba zušľachťuje srdce i myseľ človeka, usilujeme predovšetkým o to, aby dieťa malo pozitívny vzťah k hudbe, aby si prostredníctvom nej vedelo vyplniť svoj voľný čas a tak prispelo k rozvoju hudobného života nielen vo svojom rodisku, ale kdekoľvek vo svete sa raz v budúcnosti ocitne. A tiež, aby sa hudba stala jedným z prostriedkov zábavy. A to nie len pre toho, kto sa podieľa na tom, aby hudba znela, ale i pre tých, ktorí sa stávajú pasívnymi poslucháčmi, či už ide o tanečnú zábavu alebo koncertné podujatie. Žiak môže po ukončení štúdia využívať svoje nadobudnuté schopnosti v rôznych súboroch, zboroch a kapelách. Hudba je výborným spoločníkom pri stretnutiach v kruhu rodiny, ale aj pre umelca vo chvíľach samoty. Hoci sa nie všetky deti stanú profesionálnymi umelcami, i vtedy má zmysel naučiť sa hrať alebo spievať, ak len v kruhu rodiny, či pre seba si žiak zanôti svoje obľúbené melódie.

Predmety

 • Klavír
 • Keyboard
 • Akordeón
 • Zobcová a priečna flauta
 • Spev
 • Husle
 • Akustická gitara
 • Elektrická gitara
 • Basová gitara
 • Bicie
 • Kapela
 • Detský spevácky zbor
 • Hudobná náuka

Podľa záujmu sa vyučovanie rozširuje o jednotlivé nástroje. 

Formy štúdia

Prípravné štúdium je vhodné pre deti/ žiakov od 5 rokov.

I. stupeň základného štúdia pre deti/ žiakov vo veku od 6 – 7 rokov, dĺžka štúdia je 8 rokov.

II. stupeň základného štúdia pre deti/ žiakov od 14 – 15 rokov, dĺžka štúdia je 4 roky.