„V Súkromnej umeleckej škole sa mi veľmi dobre učilo. Rád som chodil na hodiny klavíra k vtedajšej p. riaditeľke Balážovej, ktorá mi odovzdala veľa užitočných informácii nielen o hudbe.“