Túži Vaše dieťa hrať na klávesový nástroj? Nie ste si istí, či pre neho bude vhodnejší klavír alebo skôr keyboard?
Hľadáte program, ktorý Vášmu dieťaťu umožní solídne zvládnuť hudobné základy a techniku hry na Keyboard?
Úspešné vyučovacie programy pre KEYBOARD boli vytvorené odborníkmi z oddelenia YAMAHA Music Education pre otvorenú skupinovú výučbu.

1. Fun Key Kids

prípravný ročník

fun key kids

Charakteristika

Vaše dieťa zvládne za dva roky techniku hry oboch nástrojov.
Po absolvovaní dvoch dielov učebnice je možné pokračovať programom Fun Key.

Odporúčaný vek:
od 6 do 8 rokov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky, harmonického cítenia, základy aranžovania a improvizácie, bohatý repertoár rôznych žánrov

Učebný materiál:
publikácia „Fun Key Kids“ so sprievodným CD a „Songbook“

2. Fun Key

základné štúdium

Charakteristika

Je určený pre deti od 8 rokov, mládež a dospelých.
Žiaci si osvoja hru s automatickým sprievodom rovnako ako polyfonickú sólovú hru. Precvičia si orchestrálnu súhru, získajú skúsenosti v oblasti aranžovania a improvizácie.

Odporúčaný vek:
od 8 rokov – dospelí bez obmedzenia

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky, harmonického cítenia, základy aranžovania a improvizácie, bohatý repertoár rôznych žánrov

Učebný materiál:
publikácia „Fun Key“ so sprievodným CD a „Songbook“

3. Pop keyboard

základné štúdium

Charakteristika

Je program Hudobnej školy Yamaha určený pokročilým žiakom, ktorí si chcú prehlbovať vedomosti v hre na keyboard.

V tomto programe sa žiaci taktiež učia ako využiť klávesový nástroj v hudobnom súbore, ako improvizovať alebo vytvárať harmonický podklad improvizujúcemu nástroju.

Odporúčaný vek:
od 12 rokov, dospelí bez obmedzenia

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky a improvizačných schopností,
zoznámenie s maximálnym využitím všetkých možností nástroja, štýlová
interpretácia skladieb

Učebný materiál:
publikácia „Pop Keyboard“ so sprievodným CD