„Dobrá škola by mala byť taká, kde sa žiaci neboja chodiť, ale práve naopak, budú sa tešiť, pretože tam bude zábava a vždy usmiati učitelia.“