pre deti od 4 do 6 rokov

music parade

Charakteristika

Materskú reč sa dieťa učí hovorením – počúvaním a napodobňovaním. Ako matka alebo otec to iste zažívate denne. Sledujete, ako sa slovná zásoba Vášho dieťaťa rozširuje a upevňuje.Rovnakým spôsobom učíme deti v programe Music Parade aj hudbu, len s tým rozdielom, že namiesto reči deti počúvajú a spievajú melódie, ktoré následne hrajú na klávesových nástrojoch. Slovná zásoba dieťaťa vo veku 4-6 rokov sa výrazne rozširuje. Od približne 900 slov na konci tretieho roka života na viac než 2300 slov na konci 6 roka. Pokiaľ v tomto období dôsledne pracujeme postupom „ posluch – spev – hra“, dosahujeme kvalitatívne porovnateľné výsledky aj v hudobnej oblasti.

V programe Music Parade ponúkame deťom hudobnú náuku atraktívnou formou s dôrazom na rozvoj hudobného cítenia.

  • deti sa učia pri speve správnej intonácii.
  • zvládnu hru melódií s päťtónovým rozsahom na klávesových nástrojoch v dvoch tóninách.
  • naučia sa vnímať hudbu, rozpoznávať hudobné formy a zapájať sa do orchestrálnej hry.
  • rozpoznávajú metrum, prízvučnú a neprízvučnú dobu.
  • naučia sa rozlišovať a interpretovať základné rytmické hodnoty.
  • Deti získajú istotu v tonálnom cítení – rozlišujú sluchom toniku a dominantu a sú schopné ich zahrať na klávesovom nástroji.

Informácie

Počet v skupine:
8-10 detí v doporučenom sprievode rodiča

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
spev, intonačné cvičenia, základné rytmické hodnoty nôt a pomĺk, hra na klávesový nástroj, pohybové hry

Učebný materiál:
učebnica MUSIC PARADE