od 6 rokov

popularny spev mini

Charakteristika

Pod vedením kvalifikovaných lektorov ponúkame možnosť osvojiť si spevácku techniku a dosiahnuť znelý, intonačne čistý prejav. Žiaci zvládnu samostatnú interpretáciu ľudových piesní a umelých piesní, ktoré poznajú z predškolských programov. Všetky piesne sú vo vhodných tóninách a v rozsahu, ktorý zodpovedá ich veku a speváckym schopnostiam.

Nahrávky sprievodov skladieb na CD umožnia efektívnejšie domáce opakovanie látky, ktorú sa naučia na lekciách.

Informácie

Počet v skupine:
3-6 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj speváckej techniky, štýlová interpretácia piesní rôznych žánrov s využitím „halfplaybacku“, základy práce s mikrofónom

Doba vzdelávania:
2 roky