Populárny spev

Populárny spev mini

Odporúčaný vek: od 6 rokov

Počet v skupine:
3-6 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj speváckej techniky, štýlová interpretácia piesní rôznych žánrov s využitím „halfplaybacku“, základy práce s mikrofónom

Doba vzdelávania:
2 roky

popularny spev mini

Pod vedením kvalifikovaných lektorov ponúkame možnosť osvojiť si spevácku techniku a dosiahnuť znelý, intonačne čistý prejav. Žiaci zvládnu samostatnú interpretáciu ľudových piesní a umelých piesní, ktoré poznajú z predškolských programov. Všetky piesne sú vo vhodných tóninách a v rozsahu, ktorý zodpovedá ich veku a speváckym schopnostiam.

Nahrávky sprievodov skladieb na CD umožnia efektívnejšie domáce opakovanie látky, ktorú sa naučia na lekciách.

Populárny spev

Odporúčaný vek: od 8 rokov

Počet v skupine:
3-6 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj speváckej techniky, práca s mikrofónom, štýlová interpretácia piesní rôznych žánrov s využitím „halfplaybacku“

Doba vzdelávania:
2-4 roky

populárny spev

Dobrý spev je rozhodujúcim faktorom a najcharakteristickejším poznávacím znakom každej hudobnej skupiny.

Pod vedením skúsených lektorov ponúkame osvojenie potrebnej
speváckej techniky a jej upevnenie na piesňach z rôznych oblastí
populárnej hudby.

Zvládnete techniku spevu na mikrofón a pozornosť je venovaná taktiež
výučbe tzv. „backing vocals“ – malých sprievodných vokálnych skupín.