Prihláška

Vyberte si možnosť prihlášky

Prijímacie pohovory sa uskutočnia v septembri 2020.

Chcem si prihlášku stiahnuť, vytlačiť, vypísať a následne odoslať SZUŠ:


Chcem vypísať a odoslať prihlášku elektronicky: