3.9. 2020 a 7.9. 2020 v čase od 12:00 do 17:00

Miesto: trieda SZUŠ na 3. poschodí na 1. ZŠ v Žiari nad Hronom