pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov

Charakteristika

Program Prvé krôčiky k hudbe vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus.

Obsahom programu sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností).

Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku.

Informácie

Počet v skupine:
8-12 detí v sprievode rodiča či starého rodiča

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti

Učebný materiál:
leporelá vrátanie sprievodných CD