pre deti od 4 do 18 mesiacov

Charakteristika

Program Robík je určený pre deti od 4 do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie.

Deťom sú ponúkané najrôznejšie možnosti zapojenia do tvorivého procesu, so zreteľom k úrovni ich zmyslových a senzomotorických skúseností. Získavajú tak prvé elementárne povedomie o hudbe.

Figúrkou, ktorá deti sprevádza, rastie rovnako ako ony a prežíva s nimi témy vychádzajúce z ich života je tuleň Robík.

Informácie

Počet v skupine:
8-12 detí v sprievode jedného z rodičov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
poznávanie sveta hudby prostredníctvom senzomotorických skúseností

Učebný materiál:
leporelo pre rodičov, CD s piesňami