Myslíme aj na budúcnosť našich a Vašich detí!


ZÁMER SZUŠ v Hliníku nad Hronom je VYBUDOVAŤ na Kamenárskej ulici NOVÉ PRIESTORY. Od roku 2009 existuje architektonická štúdia na MODERNIZÁCIU SZUŠ – dobudovanie koncertnej sály a ďalších výučbových priestorov.

Stále myslíme nielen na rozvoj našich žiakov, ale aj na rozvoj umeleckého diania v Hliníku nad Hronom a okolí. MULTIFUNKČNÁ KONCERTNÁ SÁLA s vhodnou akustikou, či ZVÝŠENIE POČTU TRIED, SKVALITNIA VÝUČBU našich žiakov, umožnia im lepšie sa pripravovať na verejné vystúpenia a stanú sa centrom diania pre rôzne typy koncertov, predstavení, výstav, výučby žiakov z tanečného, literárno-dramatického odboru, z detského speváckeho zboru, centrom regionálnej ľudovej tvorby a regionálnej kultúry. V súčasnosti SZUŠ pôsobí NA DVOCH ADRESÁCH (priestory prístavby v Materskej škole a na Ul. Kamenárskej 209 v Hliníku nad Hronom).

PROJEKT MÁ DVE FÁZY REALIZÁCIE.

PRVÁ FÁZA – výstavba druhého poschodia nad pôvodnou budovou (viď obrázok), je realizovateľná AJ BEZ GRANTOV. Škola tým získa 3 triedy a jednu veľkú triedu

DRUHÁ FÁZA – výstavba koncertnej sály a výstavba 7-mich tried, v ktorých budú fungovať dielne ľudových remesiel (krosná, textil, keramická dielňa, ľudová kapela), audiovizuálna tvorba (tvorba a výroba filmov), tvorba muzikálov, moderná kapela AL-BAND, detský spevácky zbor a pod. Druhá fáza projektu je realizovateľná Z GRANTOV EURÓPSKEJ ÚNIE.


Z priložených obrázkov vidíte, ako odvážne a moderne plánujeme naplniť našu víziu ešte kvalitnejšieho umeleckého vzdelávania POD JEDNOU STRECHOU a za prítomnosti verejnosti.


ABY NÁS UMENIE SPÁJALO, ROBILO NÁM RADOSŤ, A TÝM NÁS ROBILO LEPŠÍMI.


Hlasovanie je anonymné!

Anketu vyhlásilo vedenie SZUŠ s podporou Školskej rady pri SZUŠ v Hliníku nad Hronom.