od 6 rokov, dospelí bez obmedzenia

zobcová flauta

Charakteristika

Skupinová výučba zobcových fláut v hudobných školách Yamaha prináša nevšedný zážitok: po prvýkrát v histórii postupuje vyučovanie nasopránovú (C) a altovú (F) flautu spoločne.

Učebné texty obsahujú klasické a populárne skladby sólového aj orchestrálneho charakteru a žiaci sa tak stretávajú s hudbou rôznych žánrov a štýlov. Pri výučbe sa zvláštny dôraz kladie na rozvoj improvizácie a využívanie inštrumentálnych a dychových cvičení.

Nahrávky sprievodov skladieb na CD zvýši motiváciu aj radosť z hry.

Informácie

Počet v skupine:
5-8 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej a dychovej techniky súčasne na sopránovej a
altovej flaute, improvizácie, hra sólových skladieb so sprievodom, duá,
triá a orchestrálne skladby z vážnej a populárnej hudby

Doba vzdelávania:
4 roky

Učebný materiál:
publikácia „Zobcová flauta“ so sprievodným CD a „Songbook“