ZAPOJTE SA DO ANKETY!

ZAPOJTE SA DO ANKETY!

Myslíme aj na budúcnosť našich a Vašich detí! ZÁMER SZUŠ v Hliníku nad Hronom je VYBUDOVAŤ na Kamenárskej ulici NOVÉ PRIESTORY. Od roku 2009 existuje architektonická štúdia na MODERNIZÁCIU SZUŠ – dobudovanie koncertnej sály a ďalších výučbových priestorov. Stále...