List rodičom – petícia – 8.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!            Touto formou si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnom stave Súkromnej základnej umeleckej školy (ďalej len „SZUŠ“) z hľadiska jej postavenia užívateľa budovy na ulici...

Umelecké pódium SZUŠ

« Prev1 / 3Next »SZUŠ Žiar nad Hronom - Predstavenie 2023Čo ponúka Odbor Audiovizuálnej a multimediálnej tvorby SZUŠKoncert ku dňu matiekSZUŠ pre mamičky a OZ Svetielko nádeje ku Dňu matiek 2022Novoročný Koncert 2022Vianoce 2021What a Wonderful...