5. Benefičný koncert

5. Benefičný koncert

Je nám potešením Vám aj tento rok predstaviť ďalší ročník Benefičného koncertu venovaného pre Svetielko nádeje – Veľká pomoc malým hrdinom.Naši žiaci sa predstavia svojimi vystúpeniami opäť v ONLINE podobe.

List rodičom – petícia – 8.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci!            Touto formou si Vás dovoľujeme informovať o aktuálnom stave Súkromnej základnej umeleckej školy (ďalej len „SZUŠ“) z hľadiska jej postavenia užívateľa budovy na ulici...