COVID-19 informácie

Aktuálne informácie a tlačivá. Školský semafor 2021/2022Stiahnuť Pisomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ŽIAKStiahnuť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti NÁVŠTEVNÍK a UČITEĽStiahnuť Oznamenie o výnimke z...

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorá vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k...

Prihláška a dokumenty

Písomné vyhlásenie žiaka o bezpríznakovostiStiahnuť   Cenník školného 2022/2023Stiahnuť   Variabilné symboly učiteľov 2022/2023Stiahnuť   PrihláškaStiahnuť   Nezabudnite že môžte využiť aj našu Elektronickú prihlášku!   Prerušenie...

2% z Vašej dane

Všeobecné informácie a návod pre vyplnenie Predvyplnené tlačivo na 2 percentá Pokiaľ chcete vyplniť tlačivo elektronicky na mobile nainštalujte si prosím aplikáciu s funkciou editovania .pdf ako napríklad WPS office (android). ÚPRIMNE ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI...