História a súčasnosť

Súkromná základná umelecká škola (ďalej len umelecká škola) vznikla z podnetu občanov Hliníka nad Hronom, ktorí dlho rokov predtým chceli mať v obci zriadenú umeleckú školu. Na základe petičnej listiny samotných občanov s cieľom zriadiť tento typ školy, bol...