Inštrumentálne programy

Výučba inštrumentálnych programov prebieha v prehľadných skupinách

Účastníci sa spoločne učia repertoár najrôznejších hudobných štýlov. Okrem zvládnutia samotnej techniky hry na nástroj a rozvoja hudobného sluchu, je kladený dôraz na inštrumentálnu súhru a
improvizáciu.

Pri vyučovaní sa používajú okrem učebníc i CD so sprievodmi ku skladbám, ktoré podporujú hravú formu učenia a slúžia ako motivácia pre domáce opakovanie.

Keyboard

Túži Vaše dieťa hrať na klávesový nástroj? Nie ste si istí, či pre neho bude vhodnejší klavír alebo skôr keyboard?

Hľadáte program, ktorý Vášmu dieťaťu umožní solídne zvládnuť hudobné základy a techniku hry na Keyboard?
Úspešné vyučovacie programy pre KEYBOARD boli vytvorené odborníkmi z oddelenia YAMAHA Music Education pre otvorenú skupinovú výučbu.

1. Fun Key Kids

Odporúčaný vek: od 6 do 8 rokov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky, harmonického cítenia, základy aranžovania a improvizácie, bohatý repertoár rôznych žánrov

Učebný materiál:
publikácia „Fun Key Kids“ so sprievodným CD a „Songbook“

fun key kids

Vaše dieťa zvládne za dva roky techniku hry oboch nástrojov.
Po absolvovaní dvoch dielov učebnice je možné pokračovať programom Fun Key.

2. Fun Key

Odporúčaný vek: od 8 rokov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky, harmonického cítenia, základy aranžovania a improvizácie, bohatý repertoár rôznych žánrov

Učebný materiál:
publikácia „Fun Key“ so sprievodným CD a „Songbook“

keyboard

Je určený pre deti od 8 rokov, mládež a dospelých.
Žiaci si osvoja hru s automatickým sprievodom rovnako ako polyfonickú sólovú hru.

Precvičia si orchestrálnu súhru, získajú skúsenosti v oblasti aranžovania a improvizácie.

3. Pop keyboard

Odporúčaný vek: od 12 rokov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky a improvizačných schopností,
zoznámenie s maximálnym využitím všetkých možností nástroja, štýlová
interpretácia skladieb

Učebný materiál:
publikácia „Pop Keyboard“ so sprievodným CD

keyboard

Program Hudobnej školy Yamaha určený pokročilým žiakom, ktorí si chcú prehlbovať vedomosti v hre na keyboard.

V tomto programe sa žiaci taktiež učia ako využiť klávesový nástroj v hudobnom súbore, ako improvizovať alebo vytvárať harmonický podklad improvizujúcemu nástroju.

Bicie nástroje

Odporúčaný vek: od 10 rokov

Počet v skupine:
3–4 žiaci

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj rytmického cítenia a inštrumentálnej techniky so zameraním
na uplatnenie v skupine, improvizácia, bohatý repertoár piesní a
skladieb rôznych žánrov a štýlov

Doba vzdelávania:
3 roky

Učebný materiál:
publikácia „Drums“ so sprievodným CD

bicie

Túžite sa naučiť dobre hrať na bicie? Potrebujete získať slušné základy, na ktorých môžete stavať?

Pár trikov a fígľov od kamarátov nestačí k tomu, aby človek dobre hral na bicie. Nevyhnutným predpokladom sú slušné základy v oblasti rytmického cítenia a techniky hry na bicí. Ďalšou výhodou je tiež orientácia v notovom zápise.

Akustická gitara

Odporúčaný vek: od 6 rokov

Počet v skupine:
4-6 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky, zvládnutie sprievodu piesní a hry
skladieb rôznych žánrov a štýlov, improvizácie, sluchové činnosti

Doba vzdelávania:
4-6 rokov

Učebný materiál:
publikácia „Veselo so šiestimi strunami“ so sprievodným CD a „Songbook“

akustická gitara

Zvládnuť hru na gitare je sen mnohých detí a dospelých. V Hudobnej škole Yamaha zvládnu záujemcovia v skupine rovnako talentovaných spoluhráčov skladby klasické aj piesne populárne, trampské a folkové.

Vedľa základov klasickej gitary sa naučia aj hru basovej linky, folkového pickingu a akordického sprievodu.

Dôraz sa kladie na zdokonaľovanie inštrumentálnej techniky, súhru, rozvoj hudobného cítenia a improvizáciu.

Elektrická gitara

Odporúčaný vek: od 12 rokov

Počet v skupine:
3–4 žiaci

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
zvládnutie basovej linky a rôznych techník hry pravej ruky, improvizácie

Doba vzdelávania:
3 roky

Učebný materiál:
publikácia „Bass guitar“ so sprievodným CD

elektrická gitara

Kurz zoznamuje žiakov s najrozšírenejšími technikami hry na basgitaru. Dôraz sa kladie na zastúpenie všetkých žánrov populárnej hudby a žiaci sú pripravovaní na hru v najrôznejších hudobných telesách.

Frekventanti kurzu sa okrem interpretácie notových partitúr učia štruktúru akordov, sú vedení k samostatnému zvládnutiu basovej linky pre nové nezapísané skladby alebo príležitostné jamy a improvizácie.

Zobcová flauta

Odporúčaný vek: od 6 rokov

Počet v skupine:
5-8 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej a dychovej techniky súčasne na sopránovej a
altovej flaute, improvizácie, hra sólových skladieb so sprievodom, duá,
triá a orchestrálne skladby z vážnej a populárnej hudby

Doba vzdelávania:
4 roky

Učebný materiál:
publikácia „Zobcová flauta“ so sprievodným CD a „Songbook“

zobcová flauta

Skupinová výučba zobcových fláut v hudobných školách Yamaha prináša nevšedný zážitok: po prvýkrát v histórii postupuje vyučovanie nasopránovú (C) a altovú (F) flautu spoločne.

Učebné texty obsahujú klasické a populárne skladby sólového aj orchestrálneho charakteru a žiaci sa tak stretávajú s hudbou rôznych žánrov a štýlov. Pri výučbe sa zvláštny dôraz kladie na rozvoj improvizácie a využívanie inštrumentálnych a dychových cvičení.

Nahrávky sprievodov skladieb na CD zvýši motiváciu aj radosť z hry.