Klaudia Rosenbergová

„Dobrá škola by mala byť taká, kde sa žiaci neboja chodiť, ale práve naopak, budú sa tešiť, pretože tam bude zábava a vždy usmiati učitelia.“

Mária Knoppová

„SZUŠ v Hliníku nad Hronom vo mne zanechala veľa pekných spomienok a zážitkov a samozrejme aj vedomostí a zručností. Najdôležitejšie však pre mňa je, že bola takým mojím odrazovým mostíkom.“

Matúš Sliacky

„V Súkromnej umeleckej škole sa mi veľmi dobre učilo. Rád som chodil na hodiny klavíra k vtedajšej p. riaditeľke Balážovej, ktorá mi odovzdala veľa užitočných informácii nielen o hudbe.“