detsky spevacky zbor

Práca v speváckom zbore poskytuje žiakom možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu, rozširuje hudobnú gramotnosť a pomáha tak utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti.a v neposlednom rade prináša radosť a uspokojenie z kolektívnej práce.

Cieľ

Žiakov je potrebné systematicky viesť k správnym speváckym návykom, ovládaniu hlasu vo všetkých polohách hlasového registra, rozvíjaniu zmyslu pre kultivovaný spev, primeraný výraz, prejav, vkus. V práci je potrebné vychádzať z pochopenia hudobného a slovného obsahu rôznych štýlových období a smerov aj ľudových piesní z rozličných regiónov. Ďalším cieľom je prezentácia svojej práce na rôznych verejných vystúpeniach a podujatiach školy. 

 Bližšie informácie o predmetoch a osnovách.