Inštrumentálne programy

Inštrumentálne programy

Výučba inštrumentálnych programov prebieha v prehľadných skupinách.
Účastníci sa spoločne učia repertoár najrôznejších hudobných štýlov.

Okrem zvládnutia samotnej techniky hry na nástroj a rozvoja hudobného sluchu, je kladený dôraz na inštrumentálnu súhru a
improvizáciu.

Pri vyučovaní sa používajú okrem učebníc i CD so sprievodmi ku skladbám, ktoré podporujú hravú formu učenia a slúžia ako motivácia pre domáce opakovanie.


Keyboard

Túži Vaše dieťa hrať na klávesový nástroj? Nie ste si istí, či pre neho bude vhodnejší klavír alebo skôr keyboard?
Hľadáte program, ktorý Vášmu dieťaťu umožní solídne zvládnuť hudobné základy a techniku hry na Keyboard?
Úspešné vyučovacie programy pre KEYBOARD boli vytvorené odborníkmi z oddelenia YAMAHA Music Education pre otvorenú skupinovú výučbu.

1. Fun Key Kids

prípravný ročník

fun key kids

Charakteristika

Vaše dieťa zvládne za dva roky techniku hry oboch nástrojov.
Po absolvovaní dvoch dielov učebnice je možné pokračovať programom Fun Key.

Súhrnné informácie

Odporúčaný vek:
od 6 do 8 rokov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky, harmonického cítenia, základy aranžovania a improvizácie, bohatý repertoár rôznych žánrov

Učebný materiál:
publikácia „Fun Key Kids“ so sprievodným CD a „Songbook“

2. Fun Key

základné štúdium

Charakteristika

Je určený pre deti od 8 rokov, mládež a dospelých.
Žiaci si osvoja hru s automatickým sprievodom rovnako ako polyfonickú sólovú hru. Precvičia si orchestrálnu súhru, získajú skúsenosti v oblasti aranžovania a improvizácie.

Súhrnné informácie

Odporúčaný vek:
od 8 rokov – dospelí bez obmedzenia

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky, harmonického cítenia, základy aranžovania a improvizácie, bohatý repertoár rôznych žánrov

Učebný materiál:
publikácia „Fun Key“ so sprievodným CD a „Songbook“

3. Pop keyboard

základné štúdium

Charakteristika

Je program Hudobnej školy Yamaha určený pokročilým žiakom, ktorí si chcú prehlbovať vedomosti v hre na keyboard.

V tomto programe sa žiaci taktiež učia ako využiť klávesový nástroj v hudobnom súbore, ako improvizovať alebo vytvárať harmonický podklad improvizujúcemu nástroju.

Súhrnné informácie

Odporúčaný vek:
od 12 rokov, dospelí bez obmedzenia

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky a improvizačných schopností,
zoznámenie s maximálnym využitím všetkých možností nástroja, štýlová
interpretácia skladieb

Učebný materiál:
publikácia „Pop Keyboard“ so sprievodným CD


Bicie nástroje

od 10 rokov, dospelí bez obmedzenia

bicie

Charakteristika

Túžite sa naučiť dobre hrať na bicie? Potrebujete získať slušné základy, na ktorých môžete stavať?

Pár trikov a fígľov od kamarátov nestačí k tomu, aby človek dobre hral na bicie. Nevyhnutným predpokladom sú slušné základy v oblasti rytmického cítenia a techniky hry na bicí. Ďalšou výhodou je tiež  orientácia v notovom zápise.

To všetko môžete zvládnuť hravou formou a v prehľadných skupinách v Hudobnej škole YAMAHA.

Súhrnné informácie

Odporúčaný vek:
od 10 rokov, dospelí bez obmedzenia

Počet v skupine:
3–4 žiaci

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj rytmického cítenia a inštrumentálnej techniky so zameraním
na uplatnenie v skupine, improvizácia, bohatý repertoár piesní a
skladieb rôznych žánrov a štýlov

Doba vzdelávania:
3 roky

Učebný materiál:
publikácia „Drums“ so sprievodným CD


Akustická gitara

od 6 rokov, dospelí bez obmedzenia

akustická gitara

Charakteristika

Zvládnuť hru na gitare je sen mnohých detí a dospelých. V Hudobnej škole Yamaha zvládnu záujemcovia v skupine rovnako talentovaných spoluhráčov skladby klasické aj piesne populárne, trampské a folkové.

Vedľa základov klasickej gitary sa naučia aj hru basovej linky, folkového pickingu a akordického sprievodu.

Dôraz sa kladie na zdokonaľovanie inštrumentálnej techniky, súhru, rozvoj hudobného cítenia a improvizáciu.

Súhrnné informácie

Odporúčaný vek:
od 6 rokov, dospelí bez obmedzenia

Počet v skupine:
4-6 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky, zvládnutie sprievodu piesní a hry
skladieb rôznych žánrov a štýlov, improvizácie, sluchové činnosti

Doba vzdelávania:
4-6 rokov

Učebný materiál:
publikácia „Veselo so šiestimi strunami“ so sprievodným CD a „Songbook“


Elektrická gitara

od 12 rokov, dospelí bez obmedzenia

elektrická gitara

Charakteristika

Vyučovací program vychádza z techniky patternov, riffov a lickov najznámejších svetových gitaristov (Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore, Jeff Beck, Jimmy Page, Eddie Van Halen, Brian May, Johny Winter, Randy Rhoads, Joe Satriani a ďalší).

Kurz smeruje predovšetkým k skorému praktickému využitiu získaných  schopností a vedomostí žiakov v hudobných skupinách. Žiaci zvládnu okrem základov hry na sprievodnú a sólovú gitaru, taktiež nevyhnutné minimum z harmónie a improvizácie.

Súhrnné informácie

Odporúčaný vek:
od 12 rokov, dospelí bez obmedzenia

Počet v skupine:
3–6 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej techniky (sprievodná a sólová gitara) so zameraním na uplatnenie v kapele a improvizácie

Doba vzdelávania:
3 roky

Učebný materiál:
publikácia „Electric guitar“ so sprievodným CD


Basgitara

od 12 rokov, dospelí bez obmedzenia

basova gitara

Charakteristika

Kurz zoznamuje žiakov s najrozšírenejšími technikami hry na basgitaru. Dôraz sa kladie na zastúpenie všetkých žánrov populárnej
hudby a žiaci sú pripravovaní na hru v najrôznejších hudobných telesách. Frekventanti kurzu sa okrem interpretácie notových partitúr učia štruktúru akordov, sú vedení k samostatnému zvládnutiu basovej linky pre nové nezapísané skladby alebo príležitostné jamy a improvizácie.

Súhrnné informácie

Odporúčaný vek:
od 12 rokov, dospelí bez obmedzenia

Počet v skupine:
3–4 žiaci

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (55 minút) týždenne

Obsah učiva:
zvládnutie basovej linky a rôznych techník hry pravej ruky, improvizácie

Doba vzdelávania:
3 roky

Učebný materiál:
publikácia „Bass guitar“ so sprievodným CD


Zobcová flauta

od 6 rokov, dospelí bez obmedzenia

zobcova flauta

Charakteristika

Skupinová výučba zobcových fláut v hudobných školách Yamaha prináša nevšedný zážitok: po prvýkrát v histórii postupuje vyučovanie nasopránovú (C) a altovú (F) flautu spoločne.

Učebné texty obsahujú klasické a populárne skladby sólového aj orchestrálneho charakteru a žiaci sa tak stretávajú s hudbou rôznych žánrov a štýlov. Pri výučbe sa zvláštny dôraz kladie na rozvoj improvizácie a využívanie inštrumentálnych a dychových cvičení.

Nahrávky sprievodov skladieb na CD zvýši motiváciu aj radosť z hry.

Súhrnné informácie

Odporúčaný vek:
od 6 rokov, dospelí bez obmedzenia

Počet v skupine:
5-8 žiakov

Vyučovacia doba:
jedna lekcia (45 minút) týždenne

Obsah učiva:
rozvoj inštrumentálnej a dychovej techniky súčasne na sopránovej a
altovej flaute, improvizácie, hra sólových skladieb so sprievodom, duá,
triá a orchestrálne skladby z vážnej a populárnej hudby

Doba vzdelávania:
4 roky

Učebný materiál:
publikácia „Zobcová flauta“ so sprievodným CD a „Songbook“