Music parade – deti sa učia hrať na keyboard

Music parade – deti sa učia hrať na keyboard

pre deti od 4 do 6 rokov Charakteristika Materskú reč sa dieťa učí hovorením – počúvaním a napodobňovaním. Ako matka alebo otec to iste zažívate denne. Sledujete, ako sa slovná zásoba Vášho dieťaťa rozširuje a upevňuje.Rovnakým spôsobom učíme deti v programe Music...
Rytmické krôčiky

Rytmické krôčiky

pre deti od 4 do 6 rokov Charakteristika Program Rytmické krôčiky voľne nadväzuje na Prvé krôčiky k hudbe, jedná sa však už o cielenú hudobnú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov.Deti zvládajú hravou formou základy hudobnej náuky v spojení s praktickými...
Prvé krôčiky k hudbe

Prvé krôčiky k hudbe

pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov Charakteristika Program Prvé krôčiky k hudbe vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. Obsahom programu sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry,...
Robík

Robík

pre deti od 4 do 18 mesiacov Charakteristika Program Robík je určený pre deti od 4 do 18 mesiacov. Na jeho vývoji sa podieľala celá rada fundovaných odborníkov z oblasti hudobnej pedagogiky, pediatrie a detskej neuropsychológie. Deťom sú ponúkané...